Tinh dầu nguyên chất CYS là nhà đầu tư hệ thống công nghệ tân tiến nhất Supercritical fluid extration chiết xuất tinh dầu gỗ quý: Trầm hương

Tinh dầu nguyên chất CYS là nhà đầu tư hệ thống công nghệ tân tiến nhất Supercritical fluid extration chiết xuất tinh dầu gỗ quý: Trầm hương, Đàn hương và Rosewood heart wood. Bằng công nghệ này tinh dầu chiết ra sẽ tinh khiết và bảo tồn được nguyên chất của cơ thể gỗ quý ban đầu. Tinh dầu nguyên chất sẽ đậm đặc và giữ mùi lâu hơn gấp 3 lần so với các phương pháp chiết xuất truyền thống khác

Hiển thị 1 4 / 4 kết quả

  • Sắp xếp: